Hoe effectief is uw grondstoffenbeheer?

Het stimuleren van preventie en afvalscheiding om de hoeveelheid restafval tot het minimum te beperken is een belangrijke ambitie van het huidige afvalbeleid. Maar hoe doe je dat? En hoe houd je de kosten beheersbaar?

Bekijk en vergelijk de afvalprestaties van uw gemeente met het landelijk gemiddelde:

Uw gemeente

Landelijk

Kaart met afvalbeheer van gemeenten

Gemeente 0 inwoners 0% hoogbouw tariefsysteem: nvt

Restafval (kg/inwoner)

Bron: RWS/ CBS 2017 (incl. grof restafval en nascheiding)

Afvalscheiding (%)

Bron: RWS/ CBS 2017 (incl. grof restafval en nascheiding)

Afvalstoffenheffing (€/huishouden)

Bron: RWS/ Coelo 2017 (gemiddeld tarief)

Bekijk meer gratis tools: VANG vergelijker   VANG landkaart

Diepgaand vergelijken? Doe mee met de benchmark 2019.

Dit levert het u op: 

  • Inzicht in uw specifieke scheidingsprestaties, ook vergeleken met andere organisaties
  • Inzicht in efficiënt afvaI- en grondstoffenbeheer (halen of brengen, wel of geen diftar, enz.)
  • Handvatten om uw afval- en grondstoffenbeheer te verbeteren en verduurzamen

In 2018 gingen 180 gemeenten u voor!

 

Hoe werkt de benchmark?

Voor gemeenten en bedrijven

Iedere gemeente – met en zonder inzameldienst – kan meedoen aan de benchmark. Ook voor publieke inzamelbedrijven en samenwerkings-verbanden is de benchmark waardevol.

‘Gemeente Beuningen doet om het jaar mee met de benchmark. De vergelijking met gemeenten in én buiten onze regio is heel zinvol. Ik verbaas me erover hoe enorm veel bruikbare informatie dit ons oplevert.’

Mariëtte van Oers Beleidsmedewerker Milieu, Gemeente Beuningen

Laat u ook inspireren

De hoeveelheid huishoudelijk restafval verminderen tot 100 kg per inwoner per jaar is een belangrijke doelstelling van het VANG-beleid. Maar hoe doe je dat op de meest kosteneffectieve wijze? De Benchmark Huishoudelijk Afval helpt u daarbij. Met een managementrapportage, 4 bijeenkomsten en een netwerk met kundige collega’s van andere gemeenten en inzamelbedrijven faciliteren we benchlearning. Al 180 gemeenten doen mee, bent u de volgende?

Lees meer