Leren door te vergelijken

In de benchmark huishoudelijk afval van de NVRD vergelijken gemeenten en publieke organisaties hun aanpak en prestaties op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer. Hierdoor worden zij geprikkeld om te leren van elkaar en in benchmarkbijeenkomsten ervaringen en best practices uit te wisselen.

Bekijk en vergelijk de afvalprestaties van uw gemeente met het landelijk gemiddelde:

Uw gemeente

Landelijk

Kaart met afvalbeheer van gemeenten

Gemeente 0 inwoners 0% hoogbouw tariefsysteem: nvt

Restafval (kg/inwoner)

Bron: RWS/ CBS (incl. grof restafval, incl. nascheiding)

Afvalscheiding (%)

Bron: RWS/ CBS (incl. grof restafval, incl. nascheiding)

Afvalstoffenheffing (€/huishouden)

Bron: RWS/ Coelo (gemiddeld tarief)

Bekijk meer gratis tools: VANG vergelijker   VANG landkaart

Actueel

Diepgaand vergelijken? Doe mee met de benchmark.

Dit levert het op: 

  • Inzicht in specifieke scheidingsprestaties, ook vergeleken met andere organisaties
  • Inzicht in efficiënt afvaI- en grondstoffenbeheer (halen of brengen, wel of geen diftar, enz.)
  • Handvatten om je afval- en grondstoffenbeheer te verbeteren en te verduurzamen

Aan de editie 2023 deden ruim 180 gemeenten mee! 

 

Hoe werkt de benchmark?

De benchmark in vogelvlucht

Bekijk in deze film hoe de benchmark in z’n werk gaat!

Voor gemeenten en bedrijven

Iedere gemeente – met en zonder inzameldienst – kan meedoen aan de benchmark. Ook voor publieke inzamelbedrijven en samenwerkings-verbanden is de benchmark waardevol.

‘Gemeente Beuningen doet om het jaar mee met de benchmark. De vergelijking met gemeenten in én buiten onze regio is heel zinvol. Ik verbaas me erover hoe enorm veel bruikbare informatie dit ons oplevert.’

Mariëtte van Oers Beleidsmedewerker Milieu, Gemeente Beuningen

Laat je ook inspireren

De hoeveelheid huishoudelijk restafval verminderen tot 100 kg per inwoner per jaar is een belangrijke doelstelling van het VANG-beleid. Maar hoe doe je dat op de meest kosteneffectieve wijze? De Benchmark Huishoudelijk Afval helpt je daarbij. Met een managementrapportage, 4 bijeenkomsten en een netwerk met kundige collega’s van andere gemeenten en inzamelbedrijven faciliteren we benchlearning. Ruim 180 gemeenten gingen je voor. Ben jij de volgende?

Lees meer