Disclaimer

De initiatiefnemers en uitvoerder van de benchmark huishoudelijk afval (“de Partijen” zijnde NVRD, Rijkswaterstaat en CyclusManagement) verlenen je hierbij toegang tot www.benchmarkafval.nl ("de Website") en nodigen u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. De partijen behouden zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Partijen spannen zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen en tools worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en tools kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de partijen.

In het bijzonder is alle inhoud op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen de partijen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en tools liggen bij de Partijen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen en tools is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van één van de Partijen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.