De benchmark in vogelvlucht

De Benchmark Huishoudelijk Afval van de NVRD is een krachtig kennis-, netwerk- en managementinstrument.

Benchmarkdriehoek

In de benchmark huishoudelijk afval worden uw afvalprestaties vergeleken en geanalyseerd op 4 prestatiegebieden: milieu, kosten, service en vaardigheden.

Milieu

  • Hoeveelheid restafval
  • Afvalscheiding/ CO2-reductie
  • Scheidingsprestaties per grondstofKosten

  • Afvalbeheerkosten
  • Inzamel- en verwerkingskosten per grondstof- /afvalstroom

Service

  • Intensiteit dienstverlening
  • Aantal ophaalrondes per jaar
  • Voorzieningdichtheid


Vaardigheden

  • Regievaardigheden
  • Bedrijfsvaardigheden (waaronder productiviteit)

Omdat de mate waarin hoogbouw voorkomt in een gemeente zeer prestatiebepalend is maar door gemeenten nauwelijks beïnvloedbaar is, worden de deelnemende organisaties gegroepeerd naar hoogbouwklasse.

Zo werkt de benchmark

De benchmark wordt ieder jaar gehouden en doorloopt de volgende 5 fasen:

Fase 1

Startbijeenkomst en data invullen

Tijdens de startbijeenkomst maakt u kennis met de andere deelnemers en lichten we de benchmark toe. Ook inventariseren we de wensen voor de workshops later in het jaar. Na deze bijeenkomst krijgt u een account op onze internetapplicatie waar u de afvalbeheerdata invult.

Fase 2

Eigen prestaties controleren

Bij het invullen van uw data ziet u op uw persoonlijke dashboardpagina realtime wat uw kengetallen en prestatie-indicatoren zijn. Hierdoor kunt u zelf controleren of uw data-invoer klopt. Ook wij kijken mee en koppelen eventuele onjuistheden en inconsistenties aan u terug.

Fase 3

Vergelijken met anderen

Tijdens de eerste werkbijeenkomst bespreekt u de gegevens en resultaten van uw organisatie met collega-organisaties. Samen gaat u, door ons ondersteund, op zoek naar de oorzaken van de verschillen.

Fase 4

Verbeterpunten formuleren

In de tweede werkbijeenkomst gaat u verbeterpunten formuleren. Welke maatregelen kunt u treffen om de afvalprestaties te verbeteren en de kosten te verlagen? Ook dit doet u samen met collega’s van andere gemeenten en inzamelbedrijven.

Fase 5

Slotbijeenkomst

De benchmark wordt afgesloten met een slotbijeenkomst. Daarin evalueren we de benchmark met u en presenteren we de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de benchmark op hoofdlijnen.

Aanmelden

Ja, onze organisatie doet graag mee aan de Benchmark Huishoudelijk Afval

Aanmelden

Pakketten en tarieven

Pakket 1: Beleidsregie-light

Bent u een regiegemeente of gemeente met eigen inzameldienst en heeft u nog geen ervaring met benchmarken, dan is dit instappakket voor u! Tegen relatief lage inspanning en kosten vergelijkt u uw afvalprestaties op de belangrijkste milieu-, kosten- en service-indicatoren. Voor de data-uitvraag kunt u gebruikmaken van de gegevens die u toch al aanlevert aan de CBS-uitvraag Gemeentelijk Afval. De kostenuitvraag en –vergelijking blijft eenvoudig en globaal.

Tarief: €1923,- (ex btw)

Pakket 2: Beleidsregie

Bent u een regiegemeente of gemeente met eigen inzameldienst en wilt u een volledige vergelijking van uw afvalprestaties op milieu-, kosten- en service-indicatoren, schrijf u dan in voor dit pakket. De kosten-uitvraag is uitgebreider dan in het light-pakket waardoor u meer inzicht krijgt in de kosteneffectiviteit van uw inzamelactiviteiten.

Tarief: €2458,- (ex btw)

Pakket 3: Bedrijfsvoering

Dit pakket is speciaal bedoeld voor inzamelbedrijven en gemeenten met eigen inzameldienst. Naast een volledige vergelijking op milieu-, kosten- en service-indicatoren wordt er ook op bedrijfsvoeringaspecten (waaronder productiviteit) vergeleken. Inzamelbedrijven kunnen in dit pakket tegen een meerprijs hun contractgemeenten zichtbaar maken in de vergelijking.

Tarief: €2672,- (ex btw)

Pakket 4: Beleidsregie en bedrijfsvoering

Dit pakket is een combinatie van de pakketten 2 en 3 en is speciaal bedoeld voor gemeenten met eigen inzameldienst. Uw gemeente wordt zowel met regiegemeenten als met inzamelbedrijven vergeleken.

Tarief: €3208,- (ex btw)

Extra: Invulservice

Wenst u geholpen te worden bij het invullen van uw data? Dan kunt u gebruik maken van onze invulservice. Op basis van onder andere de CBS-opgave, de sorteeranalyse, de gemeentelijke jaarrekening vullen wij uw vragenlijst in. Telefonisch worden de laatste ontbrekende data toegevoegd en vindt er een finale check plaats.

Tarief: €563,- (ex btw)

Extra: Verdiepingsanalyse

Wenst u meer analyse en duiding van uw eigen prestaties ten opzichte van de benchmark, dan kunt u door ons een verdiepingsanalyse laten maken. U ontvangt een korte notitie, toegesneden op uw eigen gemeente waarbij wordt aangegeven waardoor de verschillen worden veroorzaakt en hoe u uw prestaties kunt verbeteren.

Tarief: €563,- (ex btw)

In de pakketprijzen zijn alle workshops en bijeenkomsten, rapportages en ondersteuning inbegrepen. We hebben in het licht van de inflatie, en onze wens om de benchmark voor iedereen toegankelijk te houden, besloten om de prijzen voor deelname in 2023 niet te verhogen ten opzichte van 2022.

Kalender 2023

11 april 2023 Startbijeenkomst (14 - 16 uur)

29 juni 2023 1ste Werkbijeenkomst (10 - 15 uur)

26 sept 2023 2e Werkbijeenkomst (10 - 15 uur)

2 nov 2023 Slotbijeenkomst (14 - 16 uur)

De werkbijeenkomsten vinden plaats in Utrecht, Beatrixgebouw (jaarbeursplein). De start- en slotbijeenkomst zijn online.

Meer informatie?

Wilt u meer weten, neem dan contact op met:

Te bereiken via info@benchmarkafval.nl 

Download hier de brochure 2023

De vakinhoudelijke kennis én de kennissen die ik opdoe door de benchmark zijn zeer waardevol. Zo helpen de succesverhalen en leerpunten van andere gemeenten mij het afvalbeleid van onze gemeente te actualiseren.

Peter Mom Beleidsmedewerker afval, Gemeente Lingewaard

Aanmelden

Ja, onze organisatie doet graag mee aan de Benchmark Huishoudelijk Afval

Aanmelden