VANG landkaart

Met de VANG-landkaart kunt u zelf nagaan waar de best presterende gemeenten zich bevinden en wat de kenmerken van deze gemeenten zijn.

Filter selectie

Diftar
Hoogbouw
Restafval (kg per inwoner)
Bron: CBS/ RWS/ Coelo 2017. Restafval is inclusief grof afval en gecorrigeerd voor nascheiding.