Bijna iedere gemeente heeft last van bijplaatsingen!

Soms bevestigt de benchmark wat we eigenlijk al lang weten: bijna iedere gemeente heeft last van afval dat naast verzamelcontainers wordt geplaatst

De NVRD benchmark huishoudelijk afval monitort en vergelijkt niet alleen op duurzaamheid, kosten en dienstverlening, ook op het aspect ‘schoon’ wordt data verzameld en de onderliggende aanpak van gemeenten met elkaar vergeleken. Dit benchmarkjaar zijn zijn de bijplaatsingen uitgelicht: afval en grondstoffen die naast verzamelcontainers wordt geplaatst. De benchmark laat er geen misverstand over bestaan dat dit een groot probleem is: ruim 92% van de gemeenten in Nederland heeft er last van. Hoe gaan ze daar mee om? Welke rol hebben de handhavers in de aanpak? Lees het in GRAM.