Analyserapport 2022

Na de corona-jaren neemt de hoeveelheid restafval weer af.

Download hier het analyserapport over peiljaar 2022