Verbetermaatregelen

Wat kun je doen om je scheidingsprestaties te verbeteren en de hoeveelheid restafval te verlagen?

In de uitvraag van de Benchmark Huishoudelijk Afval is een lijst met 60 mogelijke verbetermaatregelen opgenomen waarmee het scheidingsresultaat kan worden verhoogd en de hoeveelheid restafval verder kan worden verminderd. Per maatregel is aan de benchmarkdeelnemer gevraagd wat men er van vindt (interessant, of juist niet) en in welke mate de maatregel is ingevoerd. 


Deze vrijblijvende informatieve enquête is door 99 benchmarkdeelnemers ingevuld. De resultaten zijn in een rapportage weergegeven.

Rapport

De rapportage kunt u hier downloaden.