Ontwikkeling circulaire benchmark

In het toekomst-proof maken van de benchmark zijn we op zoek naar circulaire indicatoren

In de huidige Benchmark Huishoudelijk Afval ligt de focus vooral op afvalscheiding en nog niet op het sluiten van kringlopen (circulairiteit). Ook is er nog onvoldoende oog voor de kwaliteit van recycling en de hogere treden van de Ladder van Lansing (preventie en producthergebruik). De benchmark volgt daarmee de VANG-indicatoren en doelen die evenals de benchmark vooral op afvalscheiding zijn gericht. 

Circulaire indicatoren

Op initiatief van gemeente Amsterdam en Inzamelbedrijf Circulus-Berkel is een werkgroep gestart om de benchmark circulair-proof te maken. In eerste instantie wordt gewerkt aan een beta-versie met als doel indicatoren te ontwikkelen waarmee de circulariteit van huishoudelijke stromen kan worden uitgedrukt. Hoe gesloten zijn de kringlopen van pmd, papier en glas? Welke informatie en gegevens zijn nodig om dit te kunnen vaststellen? Tijdens de benchmarkbijeenkomst van 27 juni jl presenteerde Folkert Starreveld de eerste aanzet.

Textiel keten

Inzamelbedrijf Circulus-Berkel heeft met een recente aanbesteding van textiel een eerste stap gezet naar meer circulaire transparantie in de keten. In welke mate draagt de gemeentelijke inzameling bij aan het sluiten van de textiel keten? Tijdens de benchmarkbijeenkomst van 27 juni jl presenteerde Michiel Westerhoff (Circulus-Berkel) de resultaten. Zie ook het filmpje