Benchmarkdeelnemers gaan op bezoek bij verwerkers

Met eigen ogen de verwerking ervaren

De Benchmark Huishoudelijk Afval maakt dit jaar extra werk van het in kaart brengen van de grondstofketens. In dat kader wordt ook een aantal excursies georganiseerd naar verwerkers.

Op 28 juni verzamelde een groep benchmarkdeelnemers zich bij textielsorteerder ReShare in Deventer. Directeur Simon Smedinga ontving de groep en nam hen mee in de verwerkingsketen van textiel. Ook textielrecycling en de ontwikkelingen op het gebied van chemische recycling kwamen aan bod. Na de presentatie kreeg de groep een rondleiding door de imposante sorteerhal van ReShare. 
 

 

Reshare, Deventer

Donderdag 7 juli is een deel van de benchmarkdeelnemers op bezoek geweest bij De groene energiefabriek Meerlanden waar het gft-afval uit de regio Haarlemmermeer en de Bollenstreek wordt vergist en gecomposteerd tot compost en groen gas. We werden verwelkomd door Just Zandhuis en vervolgens rondgeleid door Simon van der Schouw en Rob Essenberg die ons het gehele vergistings- en composteerproces lieten zien. De rondleiding startte waar die eindigde: bij het gas-vulstation waar de inzamelvoertuigen van Meerlanden groen gas van de eigen vergistingsinstallatie tanken. 

De Groene Energiefabriek, Meerlanden, Rijssenhout

Maandag 16 september bezochten we de nascheidingsinstallatie van Sortiva (PMD).  Na een korte presentatie werden we door Danny Lamme (manager sortering) en John van der Kolk (Projectcoördinator en één van de ontwerpers van de sorteerinstallatie) rondgeleid in de sorteerhal waar het pmd uit het restafval wordt gehaald. De pmd-stroom die de sorteerhal verlaat wordt in de kunststof sorteerinstallatie in Friesland verder op DKR-kwaliteit gebracht.

 

 

Sortiva, Alkmaar