VANG CO2 Calculator

Met deze tool kunt u op basis van uw inzamelgegevens de CO2-reductie berekenen. Kloppen de inzamelgegevens van uw gemeente niet (bron: CBS peiljaar 2021), pas deze dan aan en druk opnieuw op de rode button.

Kies uw gemeente of vul handmatig in:

Gemeente
(niet verplicht)

Grondstoffen ingezameld (kg per inwoner)

Totaal (kg C02 per inw):

De CO2-kentallen die voor deze calculator zijn gebruikt zijn gebaseerd op een onderzoek van CE-Delft 'Klimaatimpact van afvalverwerkingsroutes in Nederland. CO2-kentallen voor recyclen en verbranden voor 13 afvalstromen'. De CO2-reductie geeft aan hoeveel emissie er wordt voorkomen door de betreffende stroom te recyclen in plaats van te verbranden. Er zijn door CE-delft kentallen ontwikkeld voor 13 stromen. Voor pmd heeft CE-delft geen samengesteld kengetal bepaald. Dat is voor het gemak in deze calculator wel gedaan, op basis van de gemiddelde samenstelling van het pmd. Omdat nog niet voor iedere huishoudelijke grondstof een kengetal beschikbaar is is het totaal dat deze calculator weergeeft nog niet de CO2 reductie van de totale stroom huishoudelijk afval.