VANG Recycletool

Met deze tool kunt u op basis van uw inzamelgegevens uw recyclepercentage voor het totaal aan huishoudelijk afval berekenen.
Kloppen de weergegeven inzamelhoeveelheden (bron: CBS peiljaar 2022) of recyclepercentages per stroom niet, of heeft uw recentere data, vul deze dan in en klik onderaan de pagina op de button 'Bereken recyclepercentage'.

Kies uw gemeente of vul handmatig in:

Gemeente
(niet verplicht)

Grondstoffen ingezameld
(ton)
Recyclingpercentage
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 

Totale recyclepercentage:

De aangegeven recyclepercentages per deelstroom geven het aandeel aan van de ingezamelde stroom dat uiteindelijk ingevoerd wordt in het recyclingproces. Alleen die invoer telt mee in het recyclepercentage voor het totaal aan huishoudelijk afval. De recyclepercentages zijn ingeschat op basis van landelijk gemiddelde verwerkingsdata van deelstromen (peiljaar 2022). Alleen bij het grof restafval, fijn restafval en gft-afval zijn gegevens van individuele verwerkers gekoppeld aan specifieke gemeenten. In deze percentages is de afkeur en extra uitval bij het opwerken van de deelstromen voor de daadwerkelijke recycling, verdisconteerd.