VANG landkaart

Met de VANG-landkaart kunt u zelf nagaan waar de best presterende gemeenten zich bevinden en wat de kenmerken van deze gemeenten zijn. Vul de filters in en beweeg met de cursor over de kaart.

Filter selectie

Diftar
Omgekeerd inzamelen
Ophaalfrequentie restafval
Hoogbouw
Restafval
Nascheiding pmd
Gft
Pmd
Papier
    Bron: CBS/ RWS/ Coelo 2021. Restafval is inclusief grof restafval en gecorrigeerd voor nascheiding.